Första glasstillverkaren som klimatkompenserar!

Våra handlingar orsakar ofta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringar. För att motverka detta måste vi alla ta klimatansvar och minska våra utsläpp av växthusgaser.

Alvestaglass har därför antagit utmaningen om att bli ”CO2-neutral” fram till 2030. Årligen ska vi därför minska våra utsläpp med ca 9%. Under resan dit kommer vi årligen att klimatkompensera så att fler träd kan planteras i utvecklingsländer. Detta bidrar till bindande av koldioxid från atmosfären, stärkta ekosystem, främjad social utveckling, nya arbetstillfällen med bra villkor, bättre jordbruksmöjligheter och minskad avskogning.
Hållbarhetsmål
Alvestaglass AB jobbar för en hållbar utveckling, med högt ställda målsättningar som via delmål skall göra bolaget till en föregångare och bidra till en Grönare planet. Ett bolagsmöte, där alla anställda deltog, den 22:a september 2018 blev startskottet för ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete som involverar alla som är med och bidrar till Alvestaglass AB:s gröna tillväxt. Målen handlar inte enbart om miljödimensionen och hållbar utveckling för oss internt, det handlar även om att stödja och stimulera våra leverantörer och kunder att välja en Grön och hållbar utveckling.

För ytterligare information kontakta:
info@alvestaglass.se